Belgicko


   Bulharsko


   Česká republika


   Dánsko


   Francúzsko


   Grécko


   Holandsko


   Chorvátsko


   Luxembursko


   Maďarsko

Nemecko

Poľsko

Portugalsko

Španielsko

Taliansko

Velká Británia

Cyprus


Estónsko


Fínsko


Írsko


Litva


Lotyšsko


Malta

Rakúsko

Rumunsko

Slovinsko

Slovensko

Švédsko