A čo hovorí zákon?

Štátne symboly Slovenskej republiky, medzi ktoré patrí aj štátna vlajka sa môžu
vyobrazovať, zhotovovať a používať len spôsobom ustanoveným zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch SR a ich používaní.
Štátne orgány ustanovizne a orgány územnej samosprávy používajú štátnu vlajku
pri príležitosti štátnych sviatkov a dní významných pre štát. Štátne orgány SR ňou
označujú budovy, v ktorých sídlia aj mimo týchto príležitostí. Štátna vlajka sa nesmie
používať poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice. Na štátnej
vlajke ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia,
stuhy a podobne.


Pri medzinárodných podujatiach v SR sa pri nepárnom počte vlajok
štátna vlajka umiestňuje uprostred, pri párnom počte na ľavej strane
z čelného pohľadu v prostrednej dvojici. Fyzické a právnické osoby
môžu používať štátnu zástavu, ich použitie však musí byť dôstojné
a musí zodpovedať postaveniu štátnych symbolov SR.Na fasádnu žrď patrí vlajka, nikdy nie zástava.

 

Pre zvislé vyvesenie na stožiar použite zástavu, nie vlajku. Pozor, aby boli pruhy v správnom poradí (smerom od stožiara): biela, modrá, červená.

 

Pozrite si:
Uchytenie - aké typy uchytení sa používajú