Prednosti
V porovnaní s klasickou technikou nanášania farieb (sieťotlač, ručné maľovanie, striekanie, atď.)
má naša technológia „parenie po tlači“ (obojstranný 100%-ný priesak tlače) niekoľkonásobne
väčšiu životnosť, ktorá je v podstate limitovaná životnosťou potláčaného materiálu. Nami používaný
materiál (osnovný nepáravý PES úplet, 110 g/m2) je špeciálne určený na zástavy vďaka svojim
vlastnostiam (vodoodpudivosť, antistrečovosť v oboch smeroch, tuhosť pri ľahkej gramáži,
nepáravosť). Farbené plochy nie sú tvorené zaschnutou farebnou hmotou v látke (ako je tomu
pri klasických technikách), takže pranie podľa našich pokynov nijak nepoškodzuje potlač vlajky.

Používanie
Vlajka musí voľne viať tak, aby nenarážala na stožiare, stromy, drôty, steny budov a pod.
Pri búrlivom počasí doporučujeme vlajku nevyvesovať. Vlajka musí byť včas vypratá a to skôr,
než dôjde k pokročilému ušpineniu. Ináč nemôže byť docielený uspokojivý výsledok prania,
pretože častice špiny sú do vlákna „zažrané“. Podľa umiestnenia je vhodné zástavu prať
1 - 2 krát mesačne.

Čistenie a pranie
Vlajka bola podrobená špeciálnej úprave, ktorá pri správnom a včasnom praní minimalizuje stratu
belosti vlajky. Pri bežnom znečistení vzduchu vlajka dobre odoláva prítomnosti prachu. Vlajka z PES
úpletu môže byť praná v každej bežnej práčke v domácnosti s pridaním značkových pracích
prostriedkov pri teplote prania do 60 stupňov C. Pre 1 m2 látky doporučujeme aspoň 10 litrov vody.
Silne zašpinený kus môže byť ošetrený ľahkým ručným praním za použitia tekutého (mazľavého)
mydla. Škrabanie alebo intenzívne drhnutie pôsobí na vlajku nepriaznivo. Po praní by vlajka mala byť
vyplákaná v čistej vode a to za stáleho pohybu. Nedoporučujeme vlajku podrobiť chemickému
čisteniu alebo benzínovému kúpeľu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu stálosti zafarbenia.

Sušenie a žehlenie
Po pracom procese môže byť materiál ľahko odstredený. Lepšie je však vlajku ešte mokrú zavesiť,
alebo vztýčiť na stožiar. Nie je bežné ani potrebné zástavu pre vonkajšie použitie žehliť. Pri vnútornej
dekorácií sa môže žehliť s ohľadom na základný materiál, teda s nastavenou predpísanou teplotou
pre PES.

Návod - návod na užívanie zástav